Berita

Pembayaran Cukai Tanah sehingga 31 Ogos 2021

Norhamera

TEMERLOH, 25 Ogos 2021- Pemakluman mengenai Pembayaran Cukai Tanah dan tunggakan sebelum 31 Ogos 2021. Kegagalan membayar boleh menyebabkan tanah anda dilucuthak.

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 46 kali.


Kembali ke Atas