Kadar Bayaran

Kadar Bayaran


BIL

BUTIRAN

HARGA (RM)

1

CUKAI TANAH

TERTAKLUK PADA KANUN TANAH NEGARA

2

JUALAN BORANG-BORANG PERMOHONAN

 

 

 • TANAH KERAJAAN

RM2.00

 

 • LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

RM2.00

 

 • PAJAKAN RIZAB / LOMBONG

RM2.00

 

 • MEMPERBAHARUI LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

RM1.00

 

 • BEKALAN ELEKTRIK DAN AIR

RM1.00

 

 • MEMOHON PERMIT UNTUK MENGELUARKAN, MENGALIH DAN MENGANGKUT BAHAN BANTUAN

 

 

1.(BORANG 8(2)) (TAHAH KERAJAAN/RIZAB/LOMBONG)

RM2.00

 

2. BORANG 8 (TANAHMILIK)

RM1.00

 

 • UBAH SYARAT NYATA SEKSYEN 124

RM2.00

 

 • UBAH SYARAT SERENTAK PECAH SEMPADAN SEKSYEN 124A

RM1.00

 

 • HAK LALULALANG

RM1.00

 

 • PECAH SEMPADAN

RM1.00

 

 • PECAH BAHAGIAN

RM1.00

 

 • PERCANTUMAN TANAH

RM1.00

 

 • PENYERAHAN BALIK TANAH KESEMUA BAHAGIAN

RM1.00

 

 • PENYERAHAN BALIK TANAH SEBAHAGIAN

RM1.00

 

 • PENYERAHAN BALIK DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA

RM1.00

3

PERMIT LORI MENGANGKUT BAHAN BATUAN

 

 

 • 1 BULAN

RM25.00

 

 • 3 BULAN

RM75.00

 

 • 6 BULAN

RM150.00

4

BAYARAN PERMOHONAN TANAH

 

 

 • KURANG DARI 4 HEKTAR

RM10.00

 

 • 4 HEKTAR HINGGA 20 HEKTAR

RM100.00

 

 • MELEBIHI 20 HEKTAR HINGGA 40 HEKTAR

RM250.00

 

 • MELEBIHI 40 HEKTAR HINGGA 100 HEKTAR

RM500.00

 

 • MELEBIHI 100 HEKTAR

RM1,000.00

5

BAYARAN PERMOHONAN LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

RM10.00

6

JUALAN PELAN

 

 

 • 4 HEKTAR DAN KEBAWAH

RM10.00


 • MELEBIHI 4 HEKTAR

RM20.00

7

MELIHAT PELAN

RM3.00

8

BAYARAN PERMOHONAN TUKAR SYARAT

 

 

 • KURANG DARI 4 HEKTAR

RM300.00

 

 • 4 HEKTAR HINGGA 20 HEKTAR

RM500.00

 

 • MELEBIHI 20 HEKTAR HINGGA 40 HEKTAR

RM1,000.00

 

 • MELEBIHI 40 HEKTAR HINGGA 100 HEKTAR

RM1,500.00

 

 • MELEBIHI 100 HEKTAR

RM2,000.00

 

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 6963 kali.


Kembali ke Atas