Pengurusan Tanah

Fungsi dan Peranan :

1. Pendaftaran hakmilik

 • Hakmilik sementara
 • Hakmilik Kekal

2. Pendaftaran urusniaga

 • Pindahmilik tanah
 • Gadaian /Lepas gadai

3. Pendaftaran bukan urusniaga

 • Kaviet
 • Perintah mahkamah
 • Pesaka
 • Nota

4. Perintah jual (lelong)

5. Kebenaran urusniaga

6. Permohonan pembahagian harta pusaka kecil

7. Pengesahan Ukur (PU)

8. Pengesahan pelan pra-hitungan

Fungsi dan Peranan :

 1. Menyelaras dan memungut hasil

Fungsi dan Peranan :

1. Menerima dan memproses permohonan permit bahan batuan atas :

 • Tanah kerajaan
 • Tanah milik
 • Tanah lombong
 • Tanah rezab

2. Menerima dan memproses permohonan permit ruang udara di atas tanah kerajaan dan tanah rezab.

3. Menerima dan memproses permohonan permit mengutip hasil pertanian.

4. Menerima dan menyiasat aduan-aduan awam yang diterima bagi kes-kes kesalahan di bawah Seksyen 425 dan Seksyen 426 Kanun Tanah Negara.

Fungsi dan Peranan :

1. Pelupusan tanah secara pemberimilikan individu.

2. Permohonan lesen pendudukan sementara.

3. Permohonan lanjutan tempoh pajakan hak milik.

4. Perkhidmatan pelupusan tanah kerajaan bagi tujuan perizapan untuk kegunaan awam.

5. Perkhidmatan pelupusan tanah dalam bentuk rancangan tanah kelompok (RTK).

Fungsi dan Peranan :

 1. Permohonan tukar syarat pertanian kepada pertanian di bawah 4 hektar dan permohonan meminda syarat nyata tanah.

 2. Permohonan memansuhkan sekatan kepentingan.

 3. Permohonan tukar kategori kegunaan tanah daripada pertanian kepada bangunan.

 4. Permohonan secara serentak pecah sempadan dan tukar syarat kegunaan tanah.

 5. Permohonan pecah sempadan.

 6. Permohonan pecah bahagian.

 7. Permohonan penyatuan tanah.

 8. Permohonan serahbalik semua bahagian tanah.

 9. Permohonan serahbalik sebahagian tanah (seksyen 200 ktn).

 10. Permohonan serahbalik dan berimilik  semula tanah.

 11. Permohonan hak lalu lalang.

 12. Permohonan kebenaran merancang OSC.

 13. Permohonan pengambilan balik tanah.

 14. Permohonan izin lalu TNB.

 15. Permohonan mendapatkan ulasan lombong daripada PTG :

    a) Lesen carigali

    b) Lesen penjelajahan

    c) Lesen melombong

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 5824 kali.


Kembali ke Atas