Pengumuman

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN)

08/11/2021

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) 

Tuan/Puan,

Soal Selidik Maklum Balas Pelanggan Sistem Pengurusan Audit Nilai (SPAN) JANM bagi Tahun 2021 boleh dijawab di sini.

https://insan.jpa.gov.my/surve...

Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan berhubung dengan pengamalan nilai-nilai murni di Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh yang memberikan perkhidmatan kepada Tuan/Puan.

 Berdasarkan pengalaman atau pemerhatian semasa berurusan dengan Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh, Tuan/Puan diminta untuk menilai pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dengan jujur.

Penilaian boleh dibuat sehingga 20 November 2021.

Sekian, terima kasih.

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 3 kali.


Kembali ke Atas