Piagam Pelanggan

Kami Pegawai dan Kakitangan Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh berjanji akan :

1. Menjelaskan semua tuntutan bil-bil dan invois yang sempurna dalam tempoh 14 hari;

2. Menyempurnakan pembinaan projek-projek kecil (PIA/PIAS/PEKA/PAMS/keagamaan/peruntukan Ahli Parlimen/PBR/Dana Khas) dalam tahun kewangan  berkenaan;

3. Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan permohonan Perizapan Tanah Kerajaan dalam tempoh 2 bulan (di bawah kuasa Pentadbir Tanah  dan 12 bulan (untuk lain-lain kuasa);

4. Menyempurnakan pendaftaran Hakmilik Kekal dalam tempoh 30 hari;

5. Menyempurnakan pendaftaran Urusniaga Tanah dalam tempoh 1 hari;

6. Menyempurnakan pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja;

7. Memproses permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai/Pajakan Tanah dalam tempoh 7 hari bekerja;

8. Memproses permohonan Baru Permit Bahan Batuan Tahunan (Permit 4B dan 4C) dalam tempoh 6 bulan;

9. Memproses permohonan Memperbaharui Permit Bahan Batuan Bulanan (Permit 4C) dalam tempoh 7 hari bekerja;

10. Menyelesaikan penerimaan semua jenis hasil dalam tempoh 20 minit;

11. Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian dalam tempoh 2 bulan;

12. Menyelesaikan permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah dalam tempoh 12 bulan;

13. Menyelesaikan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian/Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan;

14. Menyelesaikan permohonan Serahbalik Semua/Sebahagian Tanah dalam tempoh 6 bulan;

15. Menyelesaikan permohonan dan memperbaharui Lesen Minuman yang Memabukkan dalam tempoh 3 bulan; dan

16. Memproses Aduan pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja.

17. 

Tarikh Kemaskini: 10/09/2020 10:27:17

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 235 kali.


Kembali ke Atas