Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TEMERLOH BAGI JANUARI HINGGA JUN 2019

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI PIAGAM (%)

TIDAK MENEPATI (%)

1

Menjelaskan semua tuntutan bil dan invois yang sempurna dalam tempoh 14 hari

100

 

2

Menyempurnakan pembinaan projek-projek kecil (PIA/PIAS/PEKA/PAMS/keagamaan /peruntukanAhliParlimen/PBR/Dana Khas) dalam tahun kewangan berkenaan

100

 

3

Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan permohonan

Perizapan Tanah Kerajaan dalam tempoh 2 bulan (di bawah kuasa Pentadbir Tanah) dan 12 bulan (untuk lain-lain kuasa)

80

20

4

Menyempurnakan pendaftaran Hakmilik Kekal dalam tempoh 30 hari

100

 

5

Menyempurnakan pendaftaran Urusniaga Tanah dalam tempoh 1 hari 

100

 

6

Menyempurnakan pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja

100

 

7

Memproses permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai/Pajakan Tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

100

 

8

Memproses permohonan Baru Permit Bahan Batuan Tahunan (Permit 4B dan

4C) dalam tempoh 6 bulan

80

20

9

Memproses permohonan Membaharui Permit Bahan Batuan Bulanan (Permit

4C) dalam tempoh 7 hari bekerja

80

20

10

Menyelesaikan penerimaan semua jenis kutipan Hasil dalam tempoh 20 minit

100

 

11

Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian dalam tempoh 2 bulan

100

 

12

Menyelesaikan permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah dalam tempoh 12 bulan

100

 

13

Menyelesaikan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian/Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan

100

 

14

Menyelesaikan permohonan Serahbalik Semua/Sebahagian Tanah dalam tempoh

6 bulan

100

 

15

Menyelesaikan permohonan dan membaharui Lesen Minuman Yang Memabukkan dalam tempoh 3 bulan

100

 

16

Memproses Aduan Pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja

70

30

 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TEMERLOH BAGI JULAI HINGGA DISEMBER 2019

BIL       

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI PIAGAM (%)

TIDAK MENEPATI (%)

1

Menjelaskan semua tuntutan bil dan invois yang sempurna dalam tempoh 14 hari

100

 

2

Menyempurnakan pembinaan projek-projek kecil (PIA/PIAS/PEKA/PAMS/keagamaan /peruntukanAhliParlimen/PBR/Dana Khas) dalam tahun kewangan berkenaan

100

 

3

Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan permohonan

Perizapan Tanah Kerajaan dalam tempoh 2 bulan (di bawah kuasa Pentadbir Tanah) dan 12 bulan (untuk lain-lain kuasa)

90

10

4

Menyempurnakan pendaftaran Hakmilik Kekal dalam tempoh 30 hari

100

 

5

Menyempurnakan pendaftaran Urusniaga Tanah dalam tempoh 1 hari 

100

 

6

Menyempurnakan pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja

100

 

7

Memproses permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai/Pajakan Tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

100

 

8

Memproses permohonan Baru Permit Bahan Batuan Tahunan (Permit 4B dan

4C) dalam tempoh 6 bulan

100


9

Memproses permohonan Membaharui Permit Bahan Batuan Bulanan (Permit

4C) dalam tempoh 7 hari bekerja

100


10

Menyelesaikan penerimaan semua jenis kutipan Hasil dalam tempoh 20 minit

100

 

11

Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian dalam tempoh 2 bulan

100

 

12

Menyelesaikan permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah dalam tempoh 12 bulan

100

 

13

Menyelesaikan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian/Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan

100

 

14

Menyelesaikan permohonan Serahbalik Semua/Sebahagian Tanah dalam tempoh

6 bulan

100

 

15

Menyelesaikan permohonan dan membaharui Lesen Minuman Yang Memabukkan dalam tempoh 3 bulan

100

 

16

Memproses Aduan Pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja

100


 

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TEMERLOH BAGI JANUARI HINGGA APRIL 2020

BIL       

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI PIAGAM (%)

TIDAK MENEPATI (%)

1

Menjelaskan semua tuntutan bil dan invois yang sempurna dalam tempoh 14 hari

100

 

2

Menyempurnakan pembinaan projek-projek kecil (PIA/PIAS/PEKA/PAMS/keagamaan /peruntukanAhliParlimen/PBR/Dana Khas) dalam tahun kewangan berkenaan

80

 20

3

Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan permohonan

Perizapan Tanah Kerajaan dalam tempoh 2 bulan (di bawah kuasa Pentadbir Tanah) dan 12 bulan (untuk lain-lain kuasa)

90

10

4

Menyempurnakan pendaftaran Hakmilik Kekal dalam tempoh 30 hari

80

 20

5

Menyempurnakan pendaftaran Urusniaga Tanah dalam tempoh 1 hari 

80

 20

6

Menyempurnakan pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja

100

 

7

Memproses permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai/Pajakan Tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

100

 

8

Memproses permohonan Baru Permit Bahan Batuan Tahunan (Permit 4B dan

4C) dalam tempoh 6 bulan

90

10

9

Memproses permohonan Membaharui Permit Bahan Batuan Bulanan (Permit

4C) dalam tempoh 7 hari bekerja

100

10

Menyelesaikan penerimaan semua jenis kutipan Hasil dalam tempoh 20 minit

100

 

11

Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian dalam tempoh 2 bulan

90

 10

12

Menyelesaikan permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah dalam tempoh 12 bulan

100

 

13

Menyelesaikan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian/Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan

100

 

14

Menyelesaikan permohonan Serahbalik Semua/Sebahagian Tanah dalam tempoh

6 bulan

80

20 

15

Menyelesaikan permohonan dan membaharui Lesen Minuman Yang Memabukkan dalam tempoh 3 bulan

100

 

16

Memproses Aduan Pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja

90

10

 nota : pencapaian terganggu akibat Perintah Kawalan Pergerakan.

Tarikh Kemaskini: 30/04/2020 14:03:40

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 189 kali.


Kembali ke Atas