Pencapaian Piagam Pelanggan

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH TEMERLOH BAGI JANUARI HINGGA JUN 2019

BIL

PIAGAM PELANGGAN

MENEPATI PIAGAM (%)

TIDAK MENEPATI (%)

1

Menjelaskan semua tuntutan bil dan invois yang sempurna dalam tempoh 14 hari

100

 

2

Menyempurnakan pembinaan projek-projek kecil (PIA/PIAS/PEKA/PAMS/keagamaan /peruntukanAhliParlimen/PBR/Dana Khas) dalam tahun kewangan berkenaan

100

 

3

Memproses permohonan Lesen Pendudukan Sementara dan permohonan

Perizapan Tanah Kerajaan dalam tempoh 2 bulan (di bawah kuasa Pentadbir Tanah) dan 12 bulan (untuk lain-lain kuasa)

80

20

4

Menyempurnakan pendaftaran Hakmilik Kekal dalam tempoh 30 hari

100

 

5

Menyempurnakan pendaftaran Urusniaga Tanah dalam tempoh 1 hari 

100

 

6

Menyempurnakan pendaftaran Bukan Urusniaga Tanah dalam tempoh 28 hari bekerja

100

 

7

Memproses permohonan Kebenaran Pindahmilik/Menggadai/Pajakan Tanah dalam tempoh 7 hari bekerja

100

 

8

Memproses permohonan Baru Permit Bahan Batuan Tahunan (Permit 4B dan

4C) dalam tempoh 6 bulan

80

20

9

Memproses permohonan Membaharui Permit Bahan Batuan Bulanan (Permit

4C) dalam tempoh 7 hari bekerja

80

20

10

Menyelesaikan penerimaan semua jenis kutipan Hasil dalam tempoh 20 minit

100

 

11

Menyelesaikan permohonan Tukar Syarat Tanah daripada Pertanian kepada Pertanian dalam tempoh 2 bulan

100

 

12

Menyelesaikan permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah dalam tempoh 12 bulan

100

 

13

Menyelesaikan permohonan Pecah Sempadan/Bahagian/Penyatuan Tanah dalam tempoh 6 bulan

100

 

14

Menyelesaikan permohonan Serahbalik Semua/Sebahagian Tanah dalam tempoh

6 bulan

100

 

15

Menyelesaikan permohonan dan membaharui Lesen Minuman Yang Memabukkan dalam tempoh 3 bulan

100

 

16

Memproses Aduan Pelanggan dalam tempoh 15 hari bekerja

70

30

 

Tarikh Kemaskini: 07/11/2019 10:27:41

Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 132 kali.


Kembali ke Atas