01/02 2013

LATAR BELAKANG

Di sini kami memaparkan latar belakang mengenai Daerah Temerloh termasuk Adun, Parlimen, Penghulu, Ketua Pegawai Daerah dan Peta Keluasan Temerloh.