09/05 2012

OBJEKTIF

1. Yang berperanan sebagai apex pentadbiran Kerajaan Persekutuan
    dan Negeri di peringkat daerah mensasarkan semua tindakan
    jabatan-jabatan di peringkat daerahselaras dengan
    dasar-dasarKerajaan Persekutuan dan Negeri;


2. Yang berperanan sebagai agen utama Kerajaan Negeri,
    mensasarkan kutipan hasil Kerajaan Negeri pada tahap 100%;


3. Yang berperanan sebagai pengupaya pembangunan, 
    mensasarkan semua projek pembangunan yang dilaksanakan 
    oleh semua jabatan dan agensi disempurnakanmengikut jadual 
    yang ditetapkan, serta semua urusan perolehan tanah, 
    samada untuk awam, pertanian perusahaan,perniagaan 
    atau kediaman diselesaikan dalam tempoh satu tahun;


4. Yang berperanan sebagai pelaksana pembangunan mensasarkan :
i) kemiskinan sifar menjelang 2012;
ii) 100% rakyat menikmati kemudahan asas menjelang 2015; dan
iii) jenayah sifar sepanjang masa.