01/08 2013

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

EN. MOHD SYAIFUL AZLI BIN AB. RAHAMN

KETUA BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

PEGAWAI DAERAH TEMERLOH PEJABAT DAERAH  DAN TANAH TEMERLOH,
KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN DAERAH TEMERLOH,
28000 TEMERLOH, PAHANG DARUL MAKMUR.