01/08 2013

UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

FUNGSI UNIT TEKNOLOGI MAKLUMAT

1. Merancang, menyelaras dan mengurus pelaksanaan
    semua sistem-sistem aplikasi di PDT, seperti SPTB, SHTB, LAMS,
    e-consent, HRMIS, e-Merah, GIS dan lain-lain mengikut keperluan.

2. Mengurus dan menyelaras laman Web PDT secara keseluruhan.

3. Merancang, mengurus dan memantau keperluan
    dan penyelenggaraan semua peralatan ICT di PDT.

4. Mengurus, menyelia dan melaksanakan kawalan kepada data-data
    dan maklumat digital yang berasaskan sistem di PDT.

5. Menjaga dan menguruskan bilik server di PDT.