01/08 2013

UNIT PENTADBIRAN AM / KEWANGAN

FUNGSI UNIT PENTADBIRAN AM DAN KEWANGAN


1. Pengesahan dalam jawatan, kemasukan dalam jawatan berpencen,
   perlanjutan tempoh percubaan, persaraan wajib, kenaikan pangkat,
   menyediakan laporan penilaian prestasi dan mengemaskini
   buku rekod perkhidmatan.
 
2. Pembayaran bil-bil utiliti, pembayaran bil-bil secara pukal.
 
3. Pembayaran dan Rekupmen Panjar wang runcit.
 
4. Pembayaran elaun perjalanan bertugas rasmi dan elaun lebih masa.
 
5. Menyediakan Payroll gaji kakitangan bagi kenaikan gaji tahunan.
 
6. Penyediaan sijil gaji akhir dan urusan perolehan bekalan / perkhidmatan.
 
7. Pembayaran gaji melalui berasingan lantikan baru (kew 304)
   dan pembayaran baucer   tunggakan dan pelarasan melalui payroll gaji.
 
8. Menyelenggaraan rekod latihan jabatan dan menguruskan
    kehadiran anggota bagi kursus di peringkat negeri dan jabatan.